مدیریت جمعی بر منابع آب زیرزمینی، امکان‌سنجی ایجاد تشکل‌های آب‌بران، یک راهبرد عملی

عنوان کتاب: مدیریت جمعی بر منابع آب زیرزمینی، امکان‌سنجی ایجاد تشکل‌های آب‌بران، یک راهبرد عملی
پژوهش و تدوین‌کننده: رؤیا اخلاص‌پور
ناشر: فانوس (کرمان)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۱۶۳
آب در سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک جهان و از جمله در بخش عظیمی از سرزمین ایران را می‌توان یکی از عمده‌ترین ارکان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برشمرد. به طوری که نظام بهره‌برداری از زمین و ظرفیت‌های طبیعی این مناطق متأثر از وضعیت آب، نحوه تولید، توزیع و چگونگی استفاده از آن است.
ایرانیان از معدود اقوامی هستند که در تاریخ کهن خود، امر توزیع و تقسیم آب را بر مبنای علمی و مشارکتی انجام می‌دادند و در این خصوص ابتکاراتی با تکیه بر تجربه، اندوخته‌ها و دانش خویش به کار می‌بسته‌اند که شایان توجه است. طی نیم‌قرن اخیر، تقویت نظام‌های دولتی، تعمیم بوروکراسی و کمرنگ‌شدن نقش جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد در امور مختلف کشوری به تخریب نهادهای مدیریت آب و به تقویت هر چه بیشتر تصمیم‌گیری متمرکز دولتی منجر گردید.
کتاب حاضر بر اساس پژوهش مشارکتی انجام‌شده برای امکان‌سنجی «راه‌اندازی انجمن‌های آب‌بران» در دشت بردسیر تدوین شده است. این گزارش به امکان‌سنجی ایجاد نوعی جدید و متناسب از مدیریت منابع آبی می‌پردازد که حاصل مطالعه تجربیات تاریخی، جهانی و بررسی قوانین و گفت و گوهای فراوان با مطلعان و ذینفعان است.
این کتاب در چهار فصل سازماندهی شده است. فصل اول به مبانی نظری و تجربیات جهانی می‌پردازد. در فصل دوم محدوده مورد مطالعه به دقت معرفی می‌شود. در فصل سوم به موانع مشارکت در سطوح مختلف پرداخته می‌شود و در فصل چهارم، طرح پیشنهادی که حاصل گفت و گو میان کلیه ذینفعان است و پرسش‌هایی که باید این طرح پاسخگوی آنها باشد ارائه می‌شود.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن