دولت‌ها سابقه خوبی ندارند

هنوز بستر برای عملیاتی‌کردن بازار آب فراهم نیست. بازار غیررسمی آب درحال‌حاضر نیاز مردم را به مبادله آب تا حدودی تأمین می‌کند. وقتی دولت از نظر روشن‌کردن جوانب حقوق رسمی چه در زمینه مالکیت زمین چه سایر حوزه‌ها، ناتوان است، مردم براساس عرف و شرایط نانوشته خود مسائل را به‌لحاظ حقوقی حل‌وفصل می‌کنند.
 درحال‌حاضر مردم در زمینه آب سطحی یا زیرزمینی، مازاد آبی‌ را که دارند، بین خود خریدوفروش می‌کنند، حال ممکن است فردی چاهی رسمی یا غیررسمی داشته باشد و از آن برای خرید‌و‌فروش آب استفاده کند؛ اما درهرحال ورود دولت به این ماجرا، با توجه با این‌که سابقه خوبی در ورود به این‌گونه مسائل ندارد، می‌تواند آنچه را هم که وجود دارد به هم بریزد.

‌ باارزش‌تر کردن آب، تشویق مردم برای بهره‌برداری بیشتر از سفره‌های زیرزمینی است

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن