7 راهکار برای عبورکشور از بحران آب

دکترامین علیزاده استاد رشته مهندسی آب دانشگاه مشهدد 7 راهکار اساسی برای عبور کشور از بحران آب مطرح کرد و گفت: اگر امروز شروع کنیم 50 سال زمان می‌برد اما خوشبین هستم که موفق می‌شویم.

این هفت راهکار شامل :

راه‌کار اول: کاهش بار استفاده از آب در کشاورزی

راه‌کار دوم: استفاده از آب مجازی

راه کار سوم: اصلاح سبد غذایی

راه‌کار چهارم: تقویت صنایع غیر مرتبط با کشاورزی

راه‌کار پنجم: اصلاح الگوی کشاورزی و گسترش کشاورزی عمودی

راه‌کار ششم: پذیرفتن کشاورزی به عنوان تخصص

راه‌کار هفتم: تقویت ارتباط دولت و دانشگاه‌ها

 

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن