دیدار با فعالان بخش خصوصی

ديدار هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني كرمان با اعضاي انديشكده تدبير آب ايران

 

انديشكده تدبير آب ايران در تاريخ ٢٤ آذر ٩٨ ميزبان اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني كرمان بود تا  ضمن ارائه گزارشي از عملكرد خود،‌ با تاکيد بر حوزه سياست‌پژوهي، طي سال‌هاي ٩٨و٩٧، درباره دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي بخش خصوصي در حوزه مورد تمرکز انديشکده، چون بازتخصيص آب،‌ تحليل گروداران آب به گفت‌وگو بنشيند.

سيد احمد علوي دبير انديشكده تدبير آب ايران در ابتدا از دستورکارهاي اصلي انديشکده در دو سال‌ گذشته در كارگروه سياست‌پژوهي گفت و اشاره كرد پژوهش‌هايي كه در كارگروه سياست پژوهي تصويب و به سرانجام مي‌‌رسند با تكيه با نگاهي به شرايط موجود، تعريف و مشخص‌کردن اصول کلي تغيير شرايط موجود با نگاه آينده‌پژوهانه و سياست‌پژوهانه را دنبال مي‌کنند ومي‌توانند در حوزه اصلاح مديريت آب كشور نقش بسزايي داشته باشند. اين پژوهش‌ها در موضوعات مغفول مانده و کليدي در حوزه آب تعريف مي‌شوند.

علوي افزود: آنچه كه انديشكده تدبير آب ايران با تعريف پژوهش‌هايي همچون بازتخصيص آب كشاورزي، بازار آب و تحليل گروداران دنبال مي‌کند اثرگذاري بر سياست‌هاي موجود بخش آب كشور و تغيير آن است كه اين امر نيازمند حمايت و پشتيباني از سوي جامعه نخبگي کشور است.

سعيد سليمانيها، مسئول كارگروه سياست پژوهي انديشكده تدبير آب ايران در ادامه از رونمايي دو پژوهشي كه به تازگي در انديشكده به اتمام رسيده‌اند خبر داد و گفت پژوهش بازتخصيص آب كشاورزي كه در ١٣ آذر  به صورت رسمي در خانه انديشمندان علوم انساني رونمايي و توسط رسانه‌ها برجسته‌سازي شد كه در اين جلسه پژوهشگران اين طرح به صورت مختصر ارائه‌ي كوتاه از اين پژوهش خواهند داشت.

وي افزود: ديگر پژوهشي كه در كارگروه سياست پژوهي اخيرا به پايان رسيده است و مقدمات رونمايي از آن در دست اقدام است بر موضوع « تحليل گروداران آب»  تمرکز دارد.

 

در ادامه پس از ارائه پژوهشگران هر دو پژوهش،‌ شرکت‌کنندگان در جلسه به گفت‌وگو حول ابعاد، ويژگي‌ها و نوع اثرگذاري اين طرح‌ها در مديريت آب پرداختند.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن