مدیریت سیل‌های ناگهانی

عنوان: مدیریت سیل‌های ناگهانی

نهاد تهیه‌کننده: WMO و GWP

سال تهیه: 2012

سیل ناگهانی، سیلی است موضعی،کوتاه‌مدت و ناگهانی با حجم زیاد. استمرار محدودی دارد که پس از چند ساعت (معمولاً کمتر از شش ساعت) بارندگی سنگین یا بیش از اندازه، ذوب سریع برف در اثر افزایش ناگهانی دما، یا پس از آزادشدن ناگهانی آب در اثر شکست سد یا سیل‌بند، یا شکستن توده یخ پدید می‌آید.

پیش‌بینی و هشدار به موقع سیل‌های ناگهانی، از اقدامات پایه برای کاهش ریسک‌ها در نواحی مستعد سیل به شمار می‌آیند. دشواری‌هایی در هشدار به موقع و دقیق سیل‌های ناگهانی، به دلیل موضعی‌بودن و زمان کوتاه پیش‌هشدار (lead time) وجود دارد. بسیاری از تکنولوژی‌های کنونی پیش‌بینی، به ویژه مدل‌های عددی پیش‌بینی آب و هوا، همیشه برای سیل‌های ناگهانی مناسب نیستند، چون در مقیاس‌های نامناسب مکانی و زمانی اجرا می‌شوند و داده‌های لازم با قابلیت تفکیک بالا برای بهبود مدل‌ها فراهم نیست. برای مقابله با این قبیل دشواری‌ها، همکاری ویژه‌ای میان نهادهای مسئول لازم است. آموزش و آگاهی‌بخشی مردم به منظور درک هشدارها و اقدام مناسب اهمیت دارد. بالابردن آمادگی و آگاهی، عوامل اساسی در افزایش کارآیی اقدامات غیر سازه‌ای به شمار می‌آیند. رویکرد مناسب باید بر پایه نیازها، الزامات، و ظرفیت‌های موجود انتخاب شود.

نوشتار حاضر با هدف معرفی اقداماتی که می‌تواند برای مدیریت و به حداقل‌رساندن اثرات بالقوه سیل‌های ناگهانی به کار گرفته شود تهیه شده است. هدف‌های مشخص آن عبارتند از:

  • فراهم‌آوردن اطلاعات پایه درباره سیل‌های ناگهانی، به ویژه با تمرکز بر تفاوت‌های آن با سیل‌های رودخانه‌ای؛
  • شناخت مؤلفه‌های ریسک سیل ناگهانی و فراهم‌آوردن راهنمایی درباره ارزیابی ریسک آن؛
  • معرفی استراتژی‌های مدیریت سیل ناگهانی درباره چگونگی کاهش ریسک‌ها؛ و،
  • راهنمایی درباره دخالت‌دادن مردم در مدیریت سیل ناگهانی و کاهش ریسک.

 

دانلود گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن