مسائل برنامه‌ریزی اقتصادی سدهای بزرگ (3)

مجموعه «پویش‌ها و کوشش‌ها»، تلاشی است در بازشناسی و بازنشرنوشتارها در موضوعات گوناگون مدیریت آب، در راستای پاسداشت ذخیره دانش و سرمایه‌های فکری جامعه کارشناسی آب.

در سومین شماره از این مجموعه، به قلم مهندس انوش نوری اسفندیاری می‌خوانیم؛

از همان‌ سال‌های اولیه پس از انقلاب، کمبودها و نواقص در نحوه بهره‌برداری از امکانات ایجادشده توسط سدهای مخزنی بزرگ موجب اختلاف نظر و ابهاماتی در ارزیابی از سودمندی اجتماعی این گونه طرح‌ها شده بود. از نواقص عمده در این زمینه، کارآیی پائین بهره‌برداری از آب تأمین‌شده به منظور آبیاری- کشاورزی، دستیابی ناقص به اهداف تعیین‌شده و بروز مسائل و مشکلات ناخواسته از نظر محیط‌زیستی را می‌توان برشمرد که همچنان به حیات خود ادامه داده است.

هنوز هم بعد از گذشت چندین دهه، ضرورت رفع نواقص و بهره‌برداری بهتر از چنین امکانات شایان اهمیت فراوانی است. نوشتار حاضر برای توضیح ساز و کارهای برنامه‌ریزی اقتصادی طرح‌های آب و کاستی‌های آن در شرایطی  به نگارش درآمد که اولین سمینار سدسازی (1366) در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، می‌رفت تا ساز و برگ جدیدی را برای شروع برنامه‌های گسترده سدسازی فراهم کند.

 این شماره را اینجا دانلود کنید؛

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن