بارش های مناسب اغفالمان نکند!

بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۷ خود با عنوان " Iran Economic Monitor" یکی از چالش­های اقتصادی آینده ایران را بحران آب معرفی کرده است. در این نوشتار نگاهی اجمالی به مهم­ترین نکات ارائه شده گزارش مذکور خواهیم داشت.

ایران به عنوان یکی از مناطق بسیار حساس به منابع آبی می­باشد و از جمله کشورهایی با ذخایر آبی آسیب پذیر است. به طور دقیق تر بخواهیم صحبت کنیم جمعیت و صنایع ایرانی مصرف آب بیش از حد مورد نیاز دارند و متوسط مصرف آب بیش از میانگین منطقه خاور میانه و شمال آفریقا است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارد که مصرف(هدر رفت) آب در آنجا زیاد بوده و برداشت­های بیش از حد پایداری را مورد تهدید قرار داده است. بنا براین اقداماتی لازم است تا رفاه و آسایش نسل آینده را تضمین کند.

 پیشران­های بحران بالقوه آب

در ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران چهار برابر شده که فشار بر منابع آبی را افزایش داده است

استفاده غیر پایدار از آب یکی از پیشران های کلیدی بحران بالقوه آب است

در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و بهبود امنیت غذایی ملی، دولت بخش کشاورزی را از طریق یارانه های آب و انرژی حمایت کرده است

ایران دارای برخی از پایین ترین تعرفه های آب شهری در منطقه خاور میانه و جهان است

اگرچه اکثر ایرانیان دسرسی به آب و بهداشت دارند، کیفیت دسترسی و سطح خدمات در کشور متفاوت است

 

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن