۹۶ درصد از تالاب گاوخونی خشک شده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تالاب گاوخونی در حال حاضر حدود ۴ درصد آن آب دارد و ۹۶ درصد آن خشک شده است.
شیشه‌فروش با بیان اینکه تالاب بین‌المللی گاوخونی زیستگاه‌های متنوعی از تالاب، نیزار، تپه‌های شنی و کوهستانی و شوره زار است، بیان کرد: منبع تأمین آب تالاب از رودخانه زاینده‌رود بوده که از شهرهای اژیه و ورزنه می‌گذرد و به تالاب می‌رسد اما از سال ۱۳۶۶ جریان آبی از سمت رودخانه زاینده‌رود به سمت گاوخونی نرفته است و به خشکی تالاب دامن زده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تخریب خاک و پوشش گیاهی تالاب گاوخونی ادامه داد: در سال ۱۳۷۷ در استان فارس سدی به نام ایزدخواست ایجاد شد که حق‌آبه‌های گاوخونی را از آن رودخانه ندادند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۹۷۵ تالاب تحت پوشش تالاب‌های بین المللی کنوانسیون رامسر قرار گرفته است، عنوان کرد: تالاب گاوخونی به صورت یک پیکره بزرگ و منحصر به فرد است به این علت که تغذیه آب‌های زیرزمینی و کنترل سیلاب را انجام می‌دهد.

شیشه‌فروش با اشاره به اینکه تالاب گاوخونی در حال حاضر حدود ۴ درصد آن آب دارد و ۹۶ درصد آن خشک شده است، خاطرنشان کرد: احیا تالاب در راستای حفاظت از اکوسیستم‌ها، تقویت پناهگاه‌های گونه‌های گیاهی و جانوری با ارزش در حال انقراض از جمله گیاهانی مثل اشنان، جارو سفید، قیچ، خارشتر، ارمک، گز باید انجام شود.


 

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن