ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب

از نگاه اندیشکده به حکمرانی آب، سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ساز و کارهایی که بر چرخه آب تاثیر دارند، بسیار فراتر از مدیریت هستند. تاکید بر آن است که نظام حکمرانی اصلاح پذیر دولت‌محور، در هنگام رویارویی با شرایط بحرانی، روابط میان کنشگران اصلی (حکومت، بخش خصوصی، نهادهای اجتماعی و غیردولتی) و فضای فعالیتها را به گونه‌ای اصلاح کند  که ورود داوطلبانه سایر عاملان و کنشگران (به جز دولت یا حکومت)ممکن و تسهیل شود تا کارهای معطل مانده یا نارسا به سرانجام برساند، و از آن مهمتر، تدابیر لازم برای یادگیری و توسعه ظرفیتها نیز اتخاذ شود.
در رویکرد انتخاب شده توسط اندیشکده، کار دگرگونی و بازساخت حکمرانی آب را در حد یک فرایند اجتماعی گسترده و پیچیده و بهره‌مند از گفت و گوهای چندجانبه مردمی، مذاکره و مشارکت شهروندی در انتخاب الگو و هدف‌ها و اصلاح مسیر بر اساس یادگیری جمعی مورد توجه قرار می‌دهد.
کتابچه حاضر نخستین‌بار در آذرماه سال 93 انتشار یافت. اکنون پس از گذشت یک سال، نسخه جدید با افزودن خلاصه مدیریتی، بازترسیم شکل‌ها، ساماندهی برخی از مطالب در قالب جدول، تدقیق منابع و اعمال اصلاحات عرضه می‎شود.

عنوان دانلودها
0 2260

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن