ریشه های بحران آب

عوامل بسيار زيادي را مي‌توان در شكل‌گيري وضعيت کنونی بحران منابع آب دخيل دانست. از جمله اين عوامل مي‌توان به افزايش جمعيت
در یک مقطع زماني فشرده و نبود برنامه آمايش سرزمين در كشور جهت توزيع فضايي جمعيت و محورهاي توسعه اقتصادي-صنعتي-كشاورزي-خدماتي در سرزمين براساس منابع پايه و مزيت‌هاي نسبي مناطق و نبود برنامه جامع در بخش‌هاي زيربنايي اشاره کرد. همچنين تغييرات اساسي در سياستها و قوانين و مقررات و عدم انسجام سياست‎ها و برنامه‌هاي بخش‎ها و نبود برنامه‌هاي
راهبردي بين بخشی و فرابخشي در شکل گیری بحران منابع آب دخيل بوده‌اند. در کنار عوامل فوق نظام پاسخگويی و پرسشگری و عدم مشاركت مردم در فرآيند مديريت آب كشور از تصميم‌سازي تا مرحله بهره‌برداري نيز بسيار تاثير گذار بوده است.
قسمتی از صحبت‌های آقای محمد کیافر، مهندس آب و نمایندۀ مجلس ششم و عضو «بنیاد آب ایرانیان » دربارۀ گذشته و آیندۀ آب در ایران با مجله «سخن ما» بود. متن کامل صحبت در فایل ضمیمه در اختیار علاقه مندان است.

عنوان دانلودها
0 182

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن