تاریخچه تخصیص آب در آمریکا

در این نوشتار، سیر تحول تخصیص آب بر پایه مالكيت زمین، به نام دکترین همجواری، تا مفهوم مالكيت آب به عنوان حتی دارایی شخصی، به نام دکترین تصرف سابق تشریح می شود.

کارگروه سیاست‌پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران در تازه‌ترین اثر خود مقاله‌ای درباره تخصیص آب در آمریکا پرداخته است.

این اثر که به همت الهام گلکار و سینا فاضلی در اندیشکده تدبیر آب ایران صورت گرفته، ترجمه‌ای است از کتاب:

Principles of Water Resources: History, Development Management, and Policy. Thomas V. Cech. Chapter 8: Water Allocation Law.

در مقدمه این نوشتار آمده است:

تمدن های مختلف در طول تاریخ، مقررات تخصص آب را به منظور توسعه اقتصادی، بهبود سلامت عمومی، و در دوران جديد، حفاظت محیط زیست طراحی کرده اند. در مناطق پر آب جهان، مقررات تخصیص آب عموما مبتنی بر سهم بندی است، در حالی که تخصیص آب در بیشتر مناطق خشک دنیا بر اساس یک نظام انعطاف ناپذیر و مبتنی بر اولویت صورت می گیرد.

در این نوشتار، سیر تحول تخصیص آب بر پایه مالكيت زمین، به نام دکترین همجواری، تا مفهوم مالكيت آب به عنوان حتی دارایی شخصی، به نام دکترین تصرف سابق تشریح می شود.

امروز نیز تعارضات بر سر مشایع کمیاب، همچنان وجود دارد و با رشد جمعیت، نگرانی ها درباره محیط زیست افزایش می یابد.

افزون بر این، تعارضات گذشته، امروزه نیز در بسیاری از مناطق جهان تکرار می شوند. مسائل از گذشته تا به حال غالبا به صورت مشابه باقی مانده اند.

این مسائل عبارت‌اند از: عدم وجود منابع کافی، افزایش تقاضا، تنوع دیدگاه ها و ارزش ها، و یک پدیده جدید تر یعنی شناخت اثرات پیاز آب‌های زیرزمینی بر جریان های آب سطحی، کنترل آب، به ویژه در مناطق خشک، پایه ثروت، قدرت، رشد اقتصادی و نفوذ سیاسی است.

توصیه می‌کنیم همان طور که این نوشتار را مطالعه می کنید، چارچوب ارزشی و دیدگاه های خود را درباره منابع آب و محیط طبیعی در نظر بگیرید و درباره طيف رقابت ها و تعارض هایی که می تواند در اثر کمبود منابع آب رخ دهد بیندیشید.

مقررات تخصیص آب از دوران باستان تا کنون، توافق‌نامه‌ها درباره رودخانه‌های مشترک میان ایالت‌ها، مقررات تخصیص آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های محفوظ فدرال از جمله عناوین مورد بررسی در این نوشتار هستند.

شما می‌توانید این نوشتار را از لینک زیر دریافت کنید؛

عنوان دانلودها
تاریخچه تخصیص آب 530

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن