مبانی تهیه برنامه ششم

سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مجموعه مهم و ارزنده‌اند که از پختگی و جامع‌نگری برخوردارند. به‌نظر می‌رسد که وقت کارشناسی زیادی صرف تدوین آن دو شده و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن عمدتا از افراد باتجربه نظام هستند بررسی و تایید شده و بالاخره از سوی رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ شده است.
سیاست‌های کلی وقتی ثمربخش و مفید خواهند شد که به‌واقع و دور از شعار و حرف مبنای تهیه برنامه ششم قرار گیرند. به‌این‌منظور پیشنهاد می‌شود برای هر یک از بندهای سیاست‌های کلی مزبور سیاست‌های مشخص عملیاتی و اجرایی تنظیم و اعمال شود. هدف‌گذاری‌های خاص برای هر بند انجام شود، برنامه‌های عملیاتی زمان‌بندی شده برای آن سیاست‌هایی که اقدامات عملی نیاز دارند تنظیم شود، دستگاه‌های مسوول پیگیری و اجرا مشخص شوند و نظارت بر پیشبرد و عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اعمال شود. بدون انجام اقدامات فوق، ابلاغ سیاست‌های کلی بی‌اثر بوده و وقت و انرژی که صرف تنظیم، بررسی، تصویب و ابلاغ آنها شده است بی‌حاصل می‌ماند، ولی با انجام اقدامات مزبور، برنامه‌ای به‌دست می‌آید که مبنایش سیاست‌های کلی خواهد بود.
ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن