ضرورت تلقی جرایم زیست محیطی به عنوان فساد

همایش یک روزه دادستانی تهران در روز سه شنبه 10 اسفندماه 1395 به موضوع انفال و منابع طبیعی اختصاص داشت. دادستان عمومی و انقلاب تهران در اهمیت محیط زیست اظهار داشت: اهمیت محیط زیست با توجه به ابعاد داخلی و بین‌­المللی آن مسجل بر همگان می­باشد. امروزه ده­ها سند بین‎­المللی و کنوانسیون در حوزه محیط زیست به تصویب رسیده و پرداخت این میزان سند بین­المللی به موضوع محیط زیست نشان از اهمیت آن برای جامعه جهانی دارد.
محیط زیست از مفاهیم حقوق عمومی است و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که یکی از وظایف دادستان را حفظ حقوق عمومی دانسته است، دادستان­ها در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و مقابله با این دسته از جرایم، نقش مهمی بر عهده دارند.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن