ریشه‌یابی ابرچالش‌های اقتصاد ایران

نشست تخصصی اقتصادی اتاق کرمان با سه رویکرد «راه‌اندازی اندیشکده‌ها برای جدایی از وابستگی به دولت»، «گره‌گشایی از اندیشه‌ها» و «تلاش برای رقابتی شدن فضای کسب‌وکار» با حضور مشاور اقتصادی استاندار، فعالان اقتصادی کرمان و دوتن از اقتصاددانان کشور برگزار شد.
یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه در این گردهمایی از توانایی تولید فکر و اندیشه بخش‌خصوصی واقعی با راه‌اندازی اندیشکده‌هایی مانند اندیشکده تدبیر آب ایران برای «قیمت‌گذاری نرخ‌ارز»، «سود سپرده بانکی» و «موارد مربوط به انرژی» سخن به‌میان آورد؛ رویکردی که از دیدگاه این اقتصاددان باعث می‌شود خصوصی‌ها عدم دخالت دولت در این مباحث را خواستار شوند. به‌گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران» بهکیش با تاکید بر دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار گفت: با راه‌اندازی این اندیشکده‌ها حتی می‌توان بانک‌مرکزی را به بخش‌خصوصی وابسته کرد زیرا اطلاعات دقیق و شفافی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وجود ندارد. وی افزود: اگر دولت بپذیرد در قیمت‌گذاری سه‌حوزه مذکور دخالت نکند تقریبا ۷۰درصد مشکلات اقتصاد کشور برطرف خواهد شد که البته تحقق این مهم بسیار دشوار است.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن