«جنگ آب» در کمین خاورمیانه

در ساختار جدید وزارت امور خارجه، دیپلماسی آب جایگاه ویژه و جدی‌تری خواهد داشت و به صورت متمرکزتر بر روی آن کار خواهد شد. در جریان مذاکرات اخیر ایران و افغانستان بر تشکیل پنج کمیته کاری بین دو کشور توافق شد که یکی از این کمیته‌ها، کمیته آب است.

این احتمال وجود دارد که جنگ‌های آتی در این منطقه بر سر موضوع آب باشد.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن