نشستی برای همکاری مشترک در حوزه آب

 

اندیشکده تدبیر آب ایران بر مبنای نقش تسهیلگری در اصلاح حکمرانی آب که برای خود قائل است سعی دارد با شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد ارتباط با آنها زمینه انجام فعالیت های مشترک را فراهم کند. در همین راستا، روز سه شنبه 6 شهریورماه در محل اندیشکده تدبیر آب ایران جلسه ای با حضور دست اندرکاران مجموعه خانه آب ایران و اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار و درباره ماموریت‌ها، اهداف و فعالیت‌های هر دو نهاد و زمینه‌های مشترک همکاری بین دو نهاد هم اندیشی و گفت و گو شد.

در ابتدا مسئولین خانه آب ضمن بیان اهداف و رسالت خود در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاه‌بخشی در حوزه آب به معرفی برنامه اقدام خود در این زمینه شامل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، برگزاری کنفرانس ها و نشست‌های علمی، مدیریت دانش در سایت خانه آب و غیره پرداختند.

در ادامه هم مسئولین اندیشکده با مهم دانستن حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در بخش آب با توجه به شرایط کنونی مسئله آب در ایران، بر این نکته تاکید داشتند که بسیار موثر و کارگشا خواهد بود که تجربه‌های مدیریتی آب در ایران و تاریخ شفاهی آب مستند شوند. با مستند شدن ظرفیت‌های عظیم دانشی و بینشی و تجربه های مدیریتی جامعه آب و انتقال آن به مدیران کنونی و نسل آینده به پیوستگی هویت جمعی و دانش مدیریت آب کمک شود. این انتقال دانش و تجربه زمینه تکرار خطاها و اشتباهات را کاهش می دهد و با نگاهی از درون تجربه و دانش انباشته شده حل مسائل امروز دنبال می شود.

در پایان جلسه بر همکاری دو مجموعه در زمینه های اقتصاد و حقوق آب و مستندسازی دانش و تجربه مدیریت تاریخی آب تاکید شد.

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن