تراژدی آب در ایران

آب ذینفعان متعدد دارد و همه ذینفعان هر یک اشکالاتی دارند که باعث ایجاد وضعیت فعلی در حوزه آب شده است. درحقیقت ما دچار تراژدی آب در ایران هستیم به این معنا که این منبع مشترک دراختیار گروه‌های مختلف اعم از صنعتگران، کشاوزان و شهرنشینان و ... قرار دارد و هر یک از گروه‌ها به فکر منابع کوتاه مدت در ارتباط با منابع آبی هستند. از سوی دیگر دولتمردان و نمایندگان مجلس و شرکت‌های مشاور و پیمانکار در این روند تاثیرگذار هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که شکل حکمرانی آب نامناسب است.

 

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن