احداث سد به بهانه احتمال وقوع سیل منطقی نیست

سدهایی که چندین سال خالی بود، پر شدند و تا حدی آب ذخیره شد،همچنین مقداری از آب‌ها به خاک نفوذ کرده و ذخایر آب زیرزمینی بهتر شده است اما همه اینها بستگی دارد که ما چقدر از این نعمت بتوانیم استفاده کنیم. مشکل ما برنامه توسعه است که با شرایط طبیعی سازگاری ندارد. اکثر توسعه مراکز جمعیتی در حریم و بستر رودخانه‌ها اتفاق افتاده و در شرایطی که با سیل‌های نادر روبرو می‌شویم منجر به خسارت می‌شود.شکل ساختمان سازی و اسکان ما هم با طبیعت ناسازگار بوده و در گذشته به این مسائل توجه می‌شد اما امروز به هیچ‌یک توجهی نشده است

 

ادامه مطلب


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن