مدیریت منابع آب راهکارهای تخیلی نمی‌خواهد

صبح روز سه شنبه در محل اندیشکده آب ایران همایشی با حضور دو تن از پژوهشگران حوزه آب برگزار شد که گزارشی از پژوهش جدید خود درباره سیاست‌گذاری آب و نقش آن در کشاورزی ارائه دادند.

جلال‌الدین میرنظامی و سروش طالبی پژوهشگران برنامه آب پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف، در این همایش ابتدا به طرح مسئله‌ پژوهش خود پرداختند و مسئله این پژوهش را بازتخصیص آب دانستند.

در تعریف تخصیص آب و باز تخصیص آن ابتدا باید گفت که فرقی بسیار ظریف میان این دو مفهوم وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را به راحتی از هم تفکیک کرد به این معنا که وقتی بحث از تخصیص آب می‌شود منظور تقسیم منابع آب براساس حقوق بهره برداری یا حقوق مالکیت به بهره برداران مختلف است یعنی چه میزان آب در چه مقطعی قرار است به کدام فرد یا مجموعه اختصاص پیدا کند اما مسئله در بازتخصیص متفاوت‌تر است چرا که باز تخصیص یعنی نهاد متولی تقسیم آب که همان دولت است، نظام‌های تخصیص آب را تغییر می‌دهد یعنی بازنگری می‌کند و تصمیم می‌گیرد آبی که قبلا در حوزه‌ای خاص مصرف می‌شد به حوزه دیگری انتقال یابد مثلا از بخش صنعت گرفته و به بخش کشاورزی اختصاص داده شود در نتیجه، حقوق آب مسئله بسیار کلیدی است که یکی از مبانی پژوهش میرنظامی و طالبی است.

ادامه گزارش


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن