تغییر تعریف مدیریت یکپارچه منابع آب!؟


یکی از اصول چهارگانه این نوع مدیریت، تصمیم گیری به صورت مشارکتی با حضور ذینفعان در تمامی مراحل تصمیم گیری تا اجرا است. ذینفعان یا گروداران گروه هایی هستند که از اجرای طرح ها سود یا زیان می بینند و یا به نوعی با آن در ارتباط هستند. از این رو دستگاه های دولتی یک گروه از ذینفعان محسوب می شوند. گروه بزرگتر ذینفعان در مدیریت منابع آب ، بهره برداران هستند. به خاطر داشته باشیم که  طبق قانون توزیع عادلانه، آب از انفال بوده و متعلق به همه مردم است .

درخبری که خبرگزاری مهر در تاریخ ۹۹/۸/۹ از صدا و سیما نقل کرده است (کد خبر:۵۰۵۹۸۸۳)  حاج رسولیها قائم مقام
شرکت مدیریت منابع آب ایران، که در شهریور ماه سال جاری به این سمت منصوب گردیده است از اجرای طرح استقرار مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز خبر داده است. وی که اجرای زمان این طرح را تا پایان امسال اعلام نموده است از ضرورت همکاری تمامی دستگاه های مسئول یاد نموده و استفاده از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل همه دستگاه های اجرایی کشور را ضروری دانسته است. همچنین مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز را منوط به توسعه خدمات الکترونیک دولت دانسته که از این طریق فرآیند رسیدگی به امور آب تسهیل خواهد شد. قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران، هدف ازطرح استقرار مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز را استفاده حداکثری از منابع آبی موجود در کشور دانسته است.

اما مدیریت یکپارچه منابع آب به چه معناست؟
یکی از اصول چهارگانه این نوع مدیریت، تصمیم گیری به صورت مشارکتی با حضور ذینفعان در تمامی مراحل تصمیم گیری تا اجرا است. ذینفعان یا گروداران گروه هایی هستند که از اجرای طرح ها سود یا زیان می بینند و یا به نوعی با آن در ارتباط هستند. از این رو دستگاه های دولتی یک گروه از ذینفعان محسوب می شوند. گروه بزرگتر ذینفعان در مدیریت منابع آب ، بهره برداران هستند. به خاطر داشته باشیم که  طبق قانون توزیع عادلانه، آب از انفال بوده و متعلق به همه مردم است . دستگاه های دولتی علی الخصوص وزارت نیرو به عنوان نماینده مردم متولی توزیع آب است. بنابر این حل تعارضات تا دستیابی به نظر مشترک بین همه ذینفعان از وظایف وزارت نیرو محسوب می گردد. ذکر این نکته اهمیت دارد که داده های و اطلاعات اگر چه پایه ای برای تصمیم گیری هستند اما به تنهایی نمی توانند تعارضات را بر طرف نمایند. بنابر این توسعه خدمات الکترونیک  قدم کوچکی در شفاف سازی و تدقیق اطلاعات پایه است. اما استقرار مدیریت یکپارچه با مشارکت ذینفعان، مسیری طولانی و پر پیچ و خم است که در در طی چندماه میسر نخواهد شد.

این درحالیست که اردکانیان ،وزیر نیرو، در حکم انتصاب حاج رسولیها به عنوان مدیر شرکت مدیریت منابع آب ایران (۴/۶/۹۹) ،تشکیل کارگروه های تخصصی از نخبگان و دانشگاهیان در برنامه ریزی برای مدیریت آب کشور و همچنین هماهنگی با ذینفعان و ذیمدخلان و اخذ نظرات آنها را تدوین ساختار مدیریت حوضه های آبریز را از وظایف این شرکت دانسته است.

موضوع دیگر در سخنان حاج رسولیها هدف ازطرح استقرار مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز است که استفاده حداکثری از منابع آبی موجود در کشور عنوان شده است. بیش از دو دهه است که در سراسر دنیا موضوع بهره برداری به شیوه پایدار از منابع مورد توجه قرار گرفته است که به طور خلاصه به معنی نوعی از بهره برداری است که منابع را برای استفاده آیندگان نیز محفوظ بدارد. به علاوه استفاده حداکثری به عنوان هدف، در مغایرت و تقابل با تعریف مدیریت پایدار و یکپارچه منابع آب قرار می گیرد.

حال سوال اینجاست که  شرکت مدیریت منابع آب ایران تا پایان سال جاری خواهند توانست  در مشارکت ذینفعان و گروداران که از ارکان مدیریت یکپارچه منابع آب است اقدام موثری انجام دهند؟ یا تعریف این نهاد از مدیریت یکپارچه صرفا هماهنگی بین دستگاه های دولتی است؟  

 

به قلم: رضوان شریف نیا- عضو هیات مدیره انجمن نوای آب و محیط زاگرس


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن