آیا آب اهواز، واقعاً فاضلاب دارد؟

امسال پرونده آلودگی آب اهواز با فاضلاب، با گزارش مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان دوباره باز شد و پس از آن تکذیب این خبر از سمت این مسئول و دیگران مسئولان منتشر شد. 
اما واقعیت ماجرا چیست؟ نگار اکبری پاسخ این پرسش را در گفت‌وگو با چهار مسئول مربوط، جست‌وجو کرده‌است.

 با توجه به محدودیت منابع آب وضرورت استقاده بهینه از این منابع و نظربه اینکه منبع اصلی تامین آب شرب در استان گلستان ازآبهای زیرزمینی می باشد، استفاده از آب استحصال شده ازاین منابع با توجه به کسری مخزن ومحدود بودن منابع آب در مواردی غیر ازشرب وبهداشت منطقی بنظر نمی رسد و درصورتیکه در مواردی غیرازشرب و بهداشت بکارگرفته شود، با جایگزینی منابع آب غیرمتعارف مانندفاضلاب تصفیه شده بجای منابع آب زیرزمینی می باشد و از طرفی فاضلاب تصفیه نشده مشکلات عدیده زیست محیطی بدنبال دارد ، لذا جمع آوری فاضلاب وتصفیه آن امری ضروری است واستفاده مجدد ازپساب فاضلاب تصفیه شده با توجه به محدودیت منابع آب اجتناب ناپذیر است.

 

منبع: ایرنا

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن