برنامه ششم توسعه در پرتو انتظارات مسئولین و خبرگان

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در ۹ تیر سال جاری (۱۳۹۴) به دولت ابلاغ شد. این سیاست‌ها دارای ۸۰ بند و شامل ۸ سرفصل است. این سیاستهای کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند. لایحه برنامه ششم با ابتاء به سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در ۳۱ ماده تهیه شد. بررسی نگاه لایحه برنامه ششم به آب از چند سو حایز اهمیت است:۱) پاسخ‌گویی به نیازها به اقدامات گسترده در کشور در این حوزه باتوجه به واقعیت‌هایی که جریان دارد شامل: ظرفیت و وضعیت حوزه ستادی بخش آب و انواع شرکت‌های متولی اعم از تخصصی مادر و اقماری، وضعیت نظام‌های بهره‌برداری از آب، نهادهای پشتیبانی کننده و مکمل آب در بخش خصوصی و بخش‌های دیگر، تشدید شکاف میان عرضه و تقاضای کمی و کیفی آب و بالاخره پیامدها و عوارض اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از این شکاف ۲) رویکرد ویژه و خاص در برنامه به این حوزه و ۳) رویکرد به کنترل و عوامل زمینه ساز شرایط منعکس در بند یک و ۴) اخذ مجوز برای کاهش مصرف به میزان ۱۱میلیارد مترمکعب درسال تا پایان برنامه و سازوکارهای اندیشیده شده برای آن نیاز به اقدامات گسترده در حوزه آب ایجاب می‎کرد که رویکرد خاص و ویژه در تدوین برنامه انتخاب شود، که با توجه به رویکرد تهیه برنامه جامع تقریبا این رویکرد خاص منتفی شده است. بسیاری از موارد قانونی و سیاستی لازم در این زمینه بلا تکلیف مانده با رویکرد ضعیف برنامه به موضوعات آمایشی و توسعه روستایی نمی توان امیدی به کنترل عوامل زمینه ساز و تشدید کننده شکاف عرضه و تقاضای آب داشت. یادداشت سیاستی تحت عنوان «لایحه برنامه ششم توسعه در پرتو انتظارات مسئولین وخبرگان» به منظور نشان دادن اهمیت برنامه ششم، چگونگی تدوین برنامه و سیاست‌های کلی برنامه، نگاه بخش خصوصی به این برنامه و نگاه به آب در برنامه ششم تهیه شده است. علاقمندان می توانند به متن کامل این یادداشت سیاستی از طریق فایل پیوست دسترسی داشته باشند.

عنوان دانلودها
0 184

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن