بحران آبی، مسأله‌ای اجتماعی

اگر شرایط آبی کشور را در یک افق زمانی دراز مدت تحلیل ‌کنیم دو عامل خشکسالی و بحران مدیریت آب را در شکل‌گیری تنش آبی مشاهده می کنیم. با این تفاوت که خشکسالی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود و در اطلس نزولات جوی کشور همیشه نوسانات بارش مشاهده می‌شده است اما بحران مدیریت آب پدیده نسبتاً نوپایی است و عمر آن به ۳ الی ۴ دهه گذشته برمی‌گردد که از قضا بیش از پدیده خشکسالی و نوسانات بارشی بر پیدایش وضع کنونی تأثیر داشته است.
روزنامه ایران در سرمقاله روز 25 اسفندماه 1393 خود به موضوع بحران آب با قلم مهندس انوش نوری اسفندیاری پرداخته است که علاقه مندان از طریق لینک زیر به ادامه خبر می‌توانند دسترسی داشته باشند.
مطالعه بیشتر

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن