تبديل تهديد کم‌آبي به فرصت

قصه پرغصه مشکلات کمبود آب در کشور، ديرزماني است ذهن همه را به خود مشغول کرده و زمستان کم‌بارش سال جاری نيز بر اين نگراني دامن زده است. براي چنين مشکلي دو دسته راه‌حل وجود دارد؛ دسته اول در استحصال بيشتر آب و عرضه بيشتر منابع است، ولي با توجه به اينکه درحال‌حاضر ميزان بهره‌برداري از منابع آب کشور بسيار بيشتر از نرخ تجديد آن است، بنابراين اين رويکرد متأسفانه امکان‌پذير نخواهد بود؛ اما دسته دوم راه‌حل‌ها، در کنترل مصارف است. در اين رويکرد، معمولا مردم مخاطب قرار مي‌گيرند تا با صرفه‌جويي در مصرف آب، گذار از شرايط کم‌آبي را ممکن کنند؛ اما گروهي که نقش تأثيرگذار و مهم‌تري دارند، ولي کمتر مخاطب اصلاحات آبي قرار مي‌گيرند، سياسيون و دولتمردان هستند. براي اصلاح مصارف، در دو سطح مي‌توان وارد عمل شد؛ در يک سطح، رفتار مصرف‌کنندگان در مقياس فردي بر شکل‌گيري الگوي مصرف آب تأثيرگذار خواهد بود. سطح مهم‌تري که مي‌تواند بر کاهش مصرف آب تأثير جدي بگذارد، سطح ساختاري است.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن