فراتر از محصول به ازای قطره

با روند رو به رشد کمیابی آب در بسیاری از بخش‌های جهان و پیش‌بینی‌هایی که نشان‌دهنده نیاز به افزایش تولید کشاورزی، و همزمان استفاده آب در کشاورزی است، تلاش‌ برای بهبود بهره‌وری و کارآیی آب کشاورزی افزایش یافته است.  با این همه در این مسیر، مشکلات جدی در حوزه مسائل مفهومی، روش‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری بهره‌وری و کارآیی آب کشاورزی، و کاربرد این مفاهیم و روش‌ها در شرایط مختلف وجود دارد. این گزارش می‌کوشد نخست برخی از مفاهیم زیربنایی در بحث بهره‌وری و کارایی آب کشاورزی را روشن سازد. سپس روش‌های موجود ارزیابی بهره‌وری و کارایی آب، از جمله معیارهای بهره‌وری تک‌عاملی، شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل، روش‌های مرزی و روش‌های قیاسی را بررسی و تحلیل می‌کند. در نهایت، کاربرد و مناسبت آنها را در شرایط مختلف توضیح می‌دهد.


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن