اقتصاد آب رانتی است

اینکه آب پرهزینه، مثل آبی که از طریق انتقال حوضه به حوضه تامین ‌شده، را به تولیدات کم‌ارزش اختصاص دهیم فقط می‌تواند در یک اقتصاد رانتی اتفاق بیفتد که کشور ما در حوزه شیوه‌های بهره‌برداری و حکمرانی آب بسیار رانتی است. چون رانت وجود دارد طبیعتاً مخاطرات بیشتر می‌شود. ما نمی‌توانیم در یک چارچوب محدود این مسائل را حل کنیم. یعنی تنها یک پروژه را در نظر بگیریم و بخواهیم همه مسائل و ابهامات را در درون یک پروژه جواب دهیم. مجبور هستیم که چارچوب را گسترده‌تر کنیم.

 

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن