توصیه هایی برای گسترش گفت و گو

اتفاق مهم چیست؟

توصیه هایی برای گسترش فضای گفت و گو درباره آب

اگر فرصت فهم مسئله ملی، توسعه ملی و اقدام ملی، تنها از طریق گفت‌و‌گو حاصل می شود، بنابراین جدی‌ترین پرسش در این میان این است که چگونه می‌توان درباره مسئله آب درست گفت و گو کرد؟ این نوشتار، برخی نکات مهم را برای رسیدن به فضای گفت و گوی درست درباره آب، با مخاطبان در میان می گذارد.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن