گفت وگوی ناتمام سیل

تجربه به‌روشنی نشان داده که اظهار‌نظرها و بررسی‌ها ضرورت دارد به دلایل مختلف از اتاق های دربسته و در حوزه‌های محدود کارشناسی- فنی فراتر برود. ما شاهد مقاومت برای شکل گیری گفت وگوی ملی هستیم و تلاش می‌شود چالش‌های سیل و خشکسالی بدون توجه به ابعاد و مشکلات اجتماعی آن بررسی شود. از این رو این اتفاق امکان واقع بینی و گفت و گوی ملی را سلب می‌کند. در نبود گفت‌و‌گوی ملی، به دلیل فهم نادرست عمومی، مدیریت غلط اجرایی و مشارکت اندک اجتماعی، بحران و مخاطرات اجتماعی سیل همچنان باقی می‌ماند و بیشتر هم می‌شود. برای دامن زدن به یک گفت‌و‌گوی ملی درست و سنجیده نوشتارها و گفتارها باید از تحریک و مناقشه به دور و با ادبیات علمی و آرام همراه و راه حل گرا باشد تا اطلاعات درست و شفاف از طریق آن جامعه منتقل شود.بررسی ها نشان می دهد برای حضور فعال‌تر و موثرتر عموم در این گفت‌و‌گو، سطح آگاهی عمومی و تخصصی در خصوص سیلاب نیاز به ارتقا دارد

ادامه گزارش


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن