افزایش جمعیت و بحران آب؟

یک پژوهشگر جمعیت به این سؤال "با وجود چالش یا بحران آب در ایران، آیا سیاست‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری سیاست‌ درست و تصمیم علمی دقیقی است؟" پاسخ می‌دهد.اگر سرانه آب شیرین تجدیدپذیر یک کشور کمتر از 700 مترمکعب باشد آن کشور مبتلا به بحران آب است، حال با وجود برخی کمبودها در حوزه آب کشورمان، آیا سیاست‌های افزایش جمعیت و مشوق‌های فرزندآوری سیاستی درست و تصمیم علمی دقیقی است؟

مسئله آب از مهمترین چالش‌های امروز است که جوامع مختلف، با پیچیده‌تر شدن نیازها و افزایش رشد جمعیت و کاهش میزان منابع آب در دسترس با آن روبرو هستند. ایران نیز چند دهه است که با مسئله آب دست و پنجه نرم می‌کند. برخی عوامل متعددی از جمله روش‌های نادرست کشاورزی، استفاده نادرست صنایع مختلف، مصرف بیش از حد آب شرب خانگی و ... را دلیلی برای تشدید روند بحران آب در ایران بیان می‌کنند.
در این میان، رابطه متقابل خصوصیات جمعیتی و مدیریت آب همواره مورد پرسش محققان و تصمیم‌گیران بوده است.
دکتر صالح قاسمی در ویدئویی تلاش دارد به این سؤال پاسخ ‌دهد. اما این پاسخ‌ها چقدر قانع‌کننده است؟

تحلیل این کارشناس جمعیت را در ویدیو زیر ببینید؛ برای ما بنویسید شما چقدر با این استدلال موافقید؟
و اساساً پاسخ شما به رابطه بین خصوصیات جمعیتی و بحران آب چیست؟

بعد از دیدن این ویدیو دیدگاه خود را برای ما بنویسید.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن