نقد طرح بهشت آباد و انتقال از کارون به اصفهان، یزد، کرمان

دیوانسالاری آب با تکیه بر گزاره هایی نادرست و غیرعلمی بر طرح های جانبدارانه سد و انتقال پافشاری و با انجام مصاحبه ها و سخنرانی ها پیاپی عدم اشراف خود بر مساله پراهمیت و خطیر مدیریت آب را اثبات می کند.
دیوانسالاری آب هیچگاه در برابر پیامدهای ناسازگار طرح های خود و نیز در برابر منابع مالی کلان به هدر رفته در این زمینه یعنی یک سوم تا نیمی از یودجه عمرانی کشور در ۶ دهه، پاسخگو نبوده است. وزارت نیرو با انکار وضعیت فجیعی که برای پیکره های آبی کشور از ارومیه، بختگان، جازموریان، دریاچه نمک، کارون، زاینده رود، گاوخونی و... آفریده بنظر می رسد در پی فاجعه آفرینی های دیگری است. مسولان وزارت نیرو در مصاحبه ها و گفتگوهای نسنجیده، پیاپی ناقوس شوم طرحهای انتقال و از همه بدتر طرح بهشت آباد را به صدا در می آورند. و متاسفانه دستگاه های عالی بازرسی و قوه قضائیه هم در این زمینه سکوت می کنند.
طرح تنش آفرین و پرجنجال انتقال آب از بهشت آباد به سه استان فلات مرکزی که نزدیک به ۱۵ سال است به سبب اثرات بسیار ناسازگارش از سوی کارشناسان رد شده، اخیرا با فشارجناح های سیاسی منتفع، بی توجه به مخالفت آشکار مردم و تشکل-های مردمی، نزدیک می شود. این نوشتار با بررسی گزارشهای طرح به نقد آخرین شاهکار دستگاه متولی آب که نابود کننده بزرگترین و تنها رود قابل کشتیرانی کشور یعنی کارون خواهد بود می پردازد.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن