سیزدهمین شماره فصلنامه "گفت و گوی آب"

توان محدود و مشخص زمین برای تامین نیازهای انسان، از یک طرف و رشد فزایندۀ تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازمند مصرف این منابع است، تعارض بر سر منابع طبیعی مانند آب، خاک و ... را به صورت روزافزون گسترش داده و زمینه نزاعهای محلی، ملی و بین‌المللی را مستعدتر می‌کند و رقابت بر سر آن را بیشتر. در این شرایط مستعد برای تنش، رویکرد دیپلماسی آب برای رسیدن به همکاری و تعامل در بر سر آب به جای جنگ بر سر آب، متولد و مطرح می شود.

دیپلماسی آب استفاده‌کنندگان آب را برای ایجاد زمینه‌هایی برای مذاکره و گفت و گوی برای تعیین قواعدی بر سر مدیریت منابع آب ترغیب و توانا می‌کند. بنابراین، دیپلماسی آب فرایندی است که تحت اقتدار و نظارت و با مشارکت و همکاری گروداران متعدد در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و چالش‌های متعدد، عمل می‌کند؛ بر راه‌حلهای خلاقانه و نوین به طیف وسیعی از مسائل آبی بر مبنای روش‌شناسی و یافته‌های علمی و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی تمرکز دارد؛

در به کارگیری مفهوم و رویکرد دیپلماسی آب رعایت نکات زیر هموارکننده و تسهیل‌کننده است:

  • اصلی ترین اقدام در دیپلماسی آب، ایجاد بستر گفت وگو و بهبود مستمر آن بین همه گروداران برای دست‌یابی به اجماع، توافق و تعیین قواعد است.
  • تعامل و همکاری در مدیریت منابع آب نیازمند به فهم مشترک رسیدن گروداران در خصوص اولویت‌های همه گروداران و اصول حکمرانی و گزینه‌هایی که گام‌های اصولی به سمت راه‌حل‌ها را تعیین می‌کند، می‌باشد. حائز اهمیت است که باید برای کنشگران مختلف فرصت‌هایی در همکاری با همدیگر، فهم اولویت‌ها و خواسته‌های همدیگر و پیداکردن موضوعات آبی مشترک، خلق شود.
  • حل گام به گام مسائل فرایند کلیدی و اساسی در دیپلماسی آب است. اغلب رسیدن به توافق در یک مسئله آبی راه‌حلی برای همان مسئله است و لزوماً به معنی رسیدن به توافق بر سر همه مسائل آبی نیست. مرحله‌ای بودن و گام‌به گام بودن فرایند دیپلماسی آب می‌تواند نتایج عملی و اصولی را به دست دهد.

دیپلماسی آب اغلب نیازمند انجام اقدامات حمایتی متعدد برای اثربخش بودن است. این اقدامات شامل افزایش آگاهی‌ و کسب حمایت بر سر موضوعات آبی است. و این به معنی شفاف سازی و متقارن کردن اطلاعات آبی و در دسترس قرار دادن آن برای همه گروداران است.

عنوان دانلودها
0 161

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن