امنیت آبی برای زندگی بهتر

عنوان: Water Security for Better Lives

عنوان به فارسی: امنیت آبی برای زندگی بهتر

نهاد تهیه‌کننده: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

تاریخ انتشار: 2013

تعداد صفحات: 170

امنیت آبی، از چالش‌های شاخص روزگار ما به شمار می‌آید. تا میانه قرن بعدی، بیش از 40 درصد جمعیت جهان در شرایط تنش آبی شدید زندگی خواهند کرد. با افزایش جمعیت جهان، تعارضات میان مصارف مختلف آب نیز بیشتر خواهد شد.

دورنمای چالش‌برانگیز امنیت آبی، به همراه افزایش شدت سیل‌ها و خشکسالی‌ها به سبب تغییر اقلیم، مدیریت بهتر ریسک‌های آب، از جمله کمبودهای آب، آلودگی، و دیگر ریسک‌هایی را که متوجه سیستم‌های آب شیرین (رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آبخوان‌ها) است به یک ضرورت فوری تبدیل می‌کند. کلید موفقیت، اتخاذ رویکردی مبتنی بر شناخت، هدف‌گذاری، و مدیریت ریسک‌های آب است.

بحران موجودی آب- اُفت کیفیت و کمیت آب شیرین- به اعتقاد بسیاری از خبرگان، یکی از پنج ریسک اول جهان، هم از نظر معیشت و هم تأثیر به شمار می‌آید. تا این اواخر، مدیریت ریسک آب تا اندازه زیادی بر فراهم‌آوردن پاسخ مناسب و کوتاه‌مدت در مواقع بحران، با هدف حفاظت زندگی انسان‌ها و دارایی‌های حیاتی در برابر بلایا تمرکز داشت، و مدیریت بلندمدت امنیت آبی را نادیده می‌گرفت.

این گزارش، تغییر بنیادی را در رویکردی که دولت‌ها برای حل چالش‌های امنیت آبی از آن پیروی کرده‌اند پیشنهاد می‌کند. بر این اساس، از رویکرد مبتنی بر ریسک برای بهبود امنیت آبی به گونه‌ای اثربخش به لحاظ هزینه جانبداری می‌کند. مدیریت آب شامل تصمیمات درباره تخصیص کاهش ریسک و هزینه‌های توأم با آن است. سودمندی رویکرد مبتنی بر ریسک، در صراحت‌بخشیدن به این قبیل قضاوت‌ها، از طریق بحث آگاهانه درباره سیاست‌ها با ذینفعان، و نیز پاسخ‌های سیاستی منطبق با سطوح توافق‌شده ریسک قرار دارد.

پیاده‌سازی رویکرد مبتنی بر ریسک، بر درک بهتر شرایط عرضه، تقاضا، کمیت و کیفیت؛ بررسی شایسته ارتباط کارآیی اقتصادی و دغدغه‌های انصاف، و شناسایی ابزارهای سیاستی و اقتصادی که امنیت آبی بیشتری را به پیش می‌برد اتکا دارد.

این گزارش همچنین درباره چگونگی پیاده‌سازی این رویکرد از منظر دولت، راهنمایی ارائه می‌کند و به ضرورت انسجام سیاست‌ها در مدیریت بده‌بستان‌ها میان امنیت آبی و دیگر هدف‌های سیاست اقتصادی، محیط‌زیستی، و اجتماعی می‌پردازد.

فهرست مطالب

فصل1- چرا امنیت آبی مهم است؟

فصل2- به کارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک در امنیت آبی

فصل3- دستیابی به هدف‌های کمّی امنیت آبی از طریق ابزارهای بازار

فصل4- انسجام سیاست‌ها درباره امنیت آبی

 

 

دانلود گزارش

نظرات

    همایون مقیمی
    با سلام بسیار عالی است و به نظرم فعالیت ها از طریق رسانه های دیداری و شنیداری و همینطور مکتوب اطلاع رسانی گردد تا مردم از وخامت اوضاع منابع آب و تغییرات شرایط اقلیمی و نحوه ی برخورد با این شرایط را یاد گرفته و تمهیدات لازم را با روش های به روز شده جهانی انجام دهند. با تشکر همایون مقیمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گروه زمین شناسی - آب شناسی

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن