باز تخصیص خاموش آب

فـرض کنید که کل منابع مالی یک بانک، محدود به حساب‌های مالی مشتریان و همینطور میزان معینی پول باشد که از پشتوانه‌های بانک تأمین شده‌اند و این منابع ثابت بوده و هیچ راهی برای تغییر در میزان مجموع منابع مالی بانک وجود نداشته باشد.

همچنین فرض کنید که بانک هیچ وظیفه دیگری به غیر از نگهداری از منابع مالی مشتریان خود و همینطور سپردن منابع مالی اضافی به مشتریان جدید نداشته باشد. حال ا گر بانک نتواند از حساب‌های مشتریان خود به خوبی محافظت کند و برخی از مشتریان بتوانند به روش‌های مختلف به حساب‌های سایرین دسـت‌انـدازی کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

همینطور اگر بانک بعد از اتمام اختصاص منابع مالی اضافی خود به مشتریان جدید، از منابع مالی موجود خود که همان دارایی‌های مشتریان است، به مشتریان جدید منابع مالی اختصاص دهد چه اتفاقی می‌افتد؟

مدیریت ذخایر آب نیز تا حدی شبیه به مثال فوق است. منابع آب محدود هستند و دولت به عنوان متولی مدیریت آب، باید منابع آبی را که هر بهره‌بردار به شکلی تار یخی از آن منتفع بوده حفاظت کند.

مقاله پیش رو در قالب چهارمین شماره از گاهنامه بینش راهبردی به این پرسش می‌پردازد که بازتخصیص آب به چه معنا است و نادیده گرفتن آن چه تبعاتی برای آینده تنش‌های آبی در ایران دارد.

 

نویسنده: سید جلال‌الدین میرنظامی-پژوهشگر اجتماعی آب

 


فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن