آب و حقوق بشر: حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی

عنوان کتاب: آب و حقوق بشر: حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی
نویسندگان: سلمان سلمان، شیوان مک‌اینرنی
مترجم: حسن اسدی زیدآبادی
ناشر: ناهید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۲۱۸
حقوق بشر و منابع آب از جمله مهم‌ترین مسائل مورد توجه جامعه جهانی در سال‌های اخیر بوده‌اند. از این رو، این موضوع در صدر برنامه‌های توسعه جهانی قرار گرفته و جایگاه ویژه‌ای را در کنفرانس‌ها و مجامع به خود اختصاص داده و بحث‌های گسترده و پیچیده‌ای برانگیخته است.
در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس دوبلین درباره «آب و توسعه» و در اجلاس ریو درباره «محیط زیست و توسعه» از جمله حق بنیادین همه انسان‌ها به آب و فاضلاب بهداشتی شناسایی و مفروض تلقی شده است. اندکی بعد، کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین اتریش که به سال ۱۹۹۳ برگزار شد، تصریح کرد که همه حقوق بشر اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی جهانی، تفکیک‌ناپذیر، به هم‌پیوسته و به هم وابسته‌اند. این کنفرانس همچنین تأئید کرد که فقر شدید، نقض کرامت انسانی بوده و خواستار برداشتن گام‌های فوری جهت نیل به درکی بهتر از فقر و علل آن شد. ارتباط بین فقر و کمبود آب واضح و روشن است، به طوری که فقر عمدتاً در مناطق کم‌آب رواج دارد. اکثر کسانی که آب آشامیدنی کافی ندارند و کسانی که فاقد هر گونه دسترسی به فاضلاب بهداشتی هستند در مناطق فقیری از کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
پژوهش حاضر حق دسترسی به آب را از جنبه‌های حقوقی و سیاسی بررسی کرده و به روشن‌شدن اهمیت بحث درباره حق دسترسی بشر به آب و ارتباط آن با توسعه کمک می‌کند.
کتاب حاضر در چهار بخش به شرح زیر سازماندهی شده است:
بخش اول: تکوین بحث حق بر آب
بخش دوم: تکامل نظام حقوق بین‌المللی بشر
بخش سوم: نظریات تفسیری کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بخش چهارم: ابعاد حقوقی و سیاسی نظریه تفسیری شماره ۱۵

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن