مدیریت رابطه انرژی-آبیاری

گسترش چشمگیر آبیاری با آب زیرزمینی در چهار دهه گذشته را «انقلاب خاموش» نامیده‌اند. عوامل مختلفی را می‌توان برای توضیح رشد غیر عادی بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در کشاورزی آبی برشمرد. در این میان، به باور برخی صاحب‌نظران، قدرتمندترین عامل تأثیرگذار، تأمین برق بدون کنتور و شدیداً یارانه‌ای است که در برخی کشورها برای پشتیبانی آبیاری با آب زیرزمینی در پیش گرفته شده است. در این نوشتار به اختصار، نهادها و سیاست‌های حکمرانی آب زیرزمینی با تمرکز ویژه بر رابطه انرژی- آبیاری بررسی می‌شود.

عنوان دانلودها
0 419

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن