توافقی برای همکاری در حوزه حقوق آب

با توجه به شرایط خطیر مدیریت منابع آب کشور و ضرورت بازبینی اساسی در نظام حکمرانی آب و محیط فعالیت‌ها، آسیب‌شناسی نحوه شکل‌گیری و تحولات نظام حقوقی آب ایران و ارائه طریق برای بازسازی آن، از اهمیت زیادی برخوردار است.

لذا به منظور توسعه ظرفیت‌های جامعه و ایجاد فضای تعامل و گفتگو و ارتقای پژوهش‌های حقوقی در حوزه آب، انجمن حقوق شناسی و اندیشکده تدبیر آب ایران به عنوان دو نهاد تخصصی غیر دولتی که نقاط مشترک قابل توجهی در نگرش به اهمیت مبانی عرفی، فقهی، فنی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی کشور در بازسازی نظام حقوقی جامعه دارند، در بهمن ماه سال جاری با انعقاد تفاهمنامه ای ، همکاری‌ در زمینه حقوق آب را رسماً آغاز نمودند.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن