تشکیل جلسه کارگروه حقوق آب


دومین جلسه کارگروه حقوق آب با مشارکت اعضای حقوق‎دان، اقتصاددان و کارشناسان اندیشکده در روز دوشنبه شانزدهم مهرماه از ساعت 17:30 تا 19:30 با موضوع «پی‌ریزی اهداف کارگروه» در اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد.
با توجه به پیوستن اعضای جدید به کارگروه، در ابتدا خلاصه‌ای از سابقه تشکیل اندیشکده و فعالیت‌های انجام‌شده تاکنون در موضوع حقوق آب شرح داده شد. همچنین توضیحاتی درباره جایگاه و اهمیت حقوق آب در حکمرانی آب و ماهیت چندرشته‌ای حقوق مطرح گردید. در ادامه، پیشنهاد مأموریت کارگروه مبنی بر «نقش‌آفرینی در به روزکردن نظام حقوقی متناسب با جهت‌گیری‌های سیاستی» به بحث گذاشته شد. در توضیح و نقد این پیشنهاد، به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی حقوق آب، و رویکرد تاریخی در بازشناسی ظرفیت‌ها و تجربه‌ها تأکید گردید. در همین راستا درباره برخی شواهد و سوابق تاریخی و مدرن که به نوعی با نظام حقوقی آب ارتباط می‌یابند، برای نمونه زاینده‌رود و شبکه آبیاری موجن در شاهرود توضیحاتی داده شد. افزون بر این، درباره کاستی‌ها، چالش‌ها و مسائل حل‌ناشده و انباشته‌شده در زمینه حقوق و قوانین در ایران، و به طور خاص درباره حقوق آب تحلیل‌هایی ارائه شد.
در پایان، اعضا بر تداوم گفت و گو، و رعایت نهایت دقت و تأمل در تعریف مأموریت اندیشکده در موضوع حقوق آب تأکید کردند تا بتوان در مسیر سنجیده‌ای، فعالیت‌ها را سوق داد و باری از دوش مسائل حقوق آب برداشت.     

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن