انتشارات

توسعه کم‌آب‌بر؛ تأملی در بازسازی مسیر توسعه کشور

آیا می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این سئوال اصلی است که در برنامه ششم در پیش روی جامعه ایران ق...

معرفی منابع

بُعد جهانی حکمرانی آب: 9 دلیل برای ترتیبات جهانی در جهت غلبه بر مشکلات محلی آب

عنوان: The Global Dimension of Water Governance: Nine reasons for global arrangements in order to cope with lo...

بیشتر بدانیم

مسئله خطرناک کمبود آب

  چه نوع مسئله‌ای را می‌توان خطرناک نامید؟ مسئله‌ای که آنقدر پیچیده است که نه می‌توان آن را درست محاسبه کرد و ...

سیاست پژوهی

سایه شوم ورشکستگی آبی در ایران

تخلیه سریع منابع آب زیرزمینی در ایران و حرکت شتابان آن به سوی بحرانی جدی در امنیت آبی و غذایی مسئله‌‌‌ای است ب...

فصل نامه

شانزدهمین شماره فصلنامه «گفت و گوی آب»

با توجه به شرایط حساس کشور در زمینه آب در این دوره این سوال پیش می آید که جامعه ایرانی در آخرین کنش سیاسی خود ...

از نگاه دغدغه مندان

مدیریت بحران آب با عزم ملی و فرهنگ سازی

پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، باعث افزایش مصرف آب و به وجود آمدن بحران در بیشتر کشورهای جهان شده است. از این...